Mraziarne v Maďarsku
O nás
Chladiareň - nachádzajúca sa v našej prevádzke ležiacej na ploche o celkovej výmere 6,5 hektárov na adrese Győr (Ráb), Hűtőházi út 2, ktorá je schopná prijať 11 500 EUR paliet tovaru, je určená na skladovanie pri teplote -20°C.
Chladiareň v tomto stredisku prevádzkuje naša spoločnosť ICE SOLUTION Kft. od roku 2008. Od 1970-tych rokov chladiareň vykonáva predovšetkým skladovanie pri nízkych teplotách, zmrazovanie, resp. tým súvisiace logistické služby pre domácich a zahraničných činiteľov potravinárskeho odboru.
Chladiareň disponuje s povolením č. HU 28 zodpovedajúcim predpisom EU.